ЗВІТ

ДИРЕКТОРА Корюківської гімназії ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», плану роботи на 2017/2018н.р., з метою подальшого утвердження відкритої та демократичної громадської системи управління закладом, щорічно після завершення навчального року заслуховується звіт керівників закладів освіти про виконану роботу.

Робота кожного закладу освіти різнопланова і багатогранна. Вона охоплює різні сфери діяльності всіх учасників освітнього процесу: учнів, вчителів, батьків, працівників гімназії, громадськості.

Впродовж звітного періоду адміністрація та колектив гімназії керувалися законами України, Указами Президента України, Постановами КМУ, що стосувалися освітньої галузі, а також нормативними документами МОНУ, наказами управління освіти і науки, відповідними наказами Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, а також Статутом гімназії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками, іншими нормативними актами, що регламентують роботу закладу загальної середньої освіти.

Підсумок 2017-2018н.р. - то спільна робота всього колективу гімназії. Є досягнення, є і недоліки, причини яких слід проаналізувати та визначити найбільш ефективні напрями роботи на наступний навчальний рік.

Головний обов'язок адміністрації закладу освіти, його колегіальних органів управління - створення належних умов для розвитку, навчання і виховання школярів, забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

Кадрове забезпечення

Визначальну роль у забезпеченні якісної освіти відіграє кадровий потенціал. Педагогічний колектив гімназії невеликий - цього року всього 20 основних працівників, але всі вони професіонали високого рівня.

- 10 вчителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

- 5 - педагогічне звання «старший учитель»;

- 1 - «учитель-методист».

Проблемою є відсутність соціального педагога та вчителя музики за фахом.

Методична робота

Завдання сучасного вчителя - не просто передавати знання, а навчити учнів самостійно здобувати їх і вміло використовувати на практиці. Тому важливим напрямком роботи з педагогічними кадрами є методична робота, спрямована на постійне підвищення професійного рівня кожного вчителя.

В контексті забезпечення якісної освіти гімназія працює за напрямком «Школа розвитку особистості», мета та завдання колективу обумовлені проблемною темою «Забезпечення умов для якісної освіти та формування соціально-активної та адаптованої особистості».

Протягом навчального року найважливіші питання організації освітнього процесу розглядалися на засіданнях методичної ради, методичних об'єднаннях вчителів -предметників, класних керівників.

Гімназія є опорним закладом з методичної роботи.

Проведено ряд заходів методичного характеру:

 • Науково-практичні семінари для вчителів ОТГ на базі гімназії:
 • історія і правознавство «Інноваційні підходи до формування предметних компетенцій у процесі викладання історії і правознавства»;
 • українська мова та література «Формування основних компетенцій учнів на уроках української мови та літератури»;
 • фізика та астрономія «Активізація пізнавальної діяльності учнів як умова підвищення ефективності освітнього процесу»;
 • шкільні бібліотекарі «Читання - ключ до успіху».
 • Гімназійні науково-практичні та психолого педагогічні семінари:
 • «Напрямки роботи по соціалізації учнів на кожному етапі шкільного життя»;
 • «Професійне самовизначення як засіб соціалізації та адаптації випускника в сучасних умовах».
 • Конференція «Реалізація класними керівниками науково-методичної проблемної теми закладу».
 • Тренінгове заняття «Технологія психологічного супроводу учнів у конфліктний та постконфліктний періоди».
 • Круглий стіл «Проблеми адаптації учнів 1(5) класу до умов навчання в основній школі».
 • Предметні тижні: російська мова і зарубіжна література, правознавство.
 • Засідання педагогічної ради «Соціально орієнтований урок. Диференціація навчального процесу як пріоритетний спосіб управління соціально орієнтованим уроком».
 • Участь у дослідно-експериментальній роботі за темою: «Науково-

методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-

виховний процес навчальних закладів».

Вчителі гімназії постійно займаються самоосвітою, беруть активну участь у різноманітних конкурсах :

Міський рівень

 • Конкурс навчальних вебсайтів (Заяць О.І.) - І м.
 • Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (Шемет Ю.Л.) - лауреат;
 • Інтелектуальна гра «Грані педагогічної майстерності» ;
 • Науково-практична конференція до 100-річчя Української революції (Зима Н.А.);
 • Науково-практична конференція «Урок як основна форма навчально-виховного процесу» (Гуляр Ю.А.) .

Обласний рівень

 • Конкурс навчальних вебсайтів (Заяць О.І.);
 • Обласний педагогічний форум з питань національно-патріотичного виховання (Ситенька В.А.);
 • Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів» (Розробка дидактичних матеріалів. О.М.Левченко)

Всеукраїнський рівень

 • Всеукраїнська конференція та майстер-класи «Викладання англійської мови як іноземної» (Кугук І.І.).

З метою встановлення кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності, активізації професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення проводилась атестація педпрацівників. Атестація здійснювалася за планом. Порушень Положення про атестацію не допускалось. Атестаційна комісія вивчала роботу 4 вчителів гімназії та бібліотекаря : підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Бабич Л.М. та Чалій В.С, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель» Гуляр Ю.А., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» Левченко О.М., підтверджено відповідність раніше встановленому 12 тарифному розряду Міронниченко В.Я.

Курси підвищення кваліфікації пройшли 10 педпрацівників: Чала В.С., Хобел І.В., Бабич Л.М., Зима Н.А., Кугук І.І., Заяць О.І., Самодова О.Ю., Шемет Ю.Л. Левченко О.М., Мірошниченко В.Я.

Протягом навчального року свої доробки у фахових виданнях друкували: Кугук І.І., Заяць О.І., Ситенька В.А.

Значна увага приділялася комп'ютеризації та інформатизації освітнього процесу. Адміністрація працює над створенням умов для використання ІКТ у НВП. Встановлено стаціонарне мультимедійне обладнання у кабінеті української мови, тепер вже 5 кабінетів оснащено таким обладнанням,

Охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-го класу

У 2017-2018 н.р. у гімназії функціонувало 8 класів, у яких на початок року навчалося 192 учні, на ківнець - 196:

- в основній ланці 165 учнів, у старшій - 31 учень.

Середня наповнюваність класів - 24 учні, минулий рік - 23 учні.

У наступному навчальному році контингент дещо зросте і перевищить 200 учнів.

Із 21 учня 5 класу 2017 року випуску продовжили навчання у 6 класі всього 14 учнів, решта - втупили до ліцею для обдарованої молоді, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, закладів професійно-технічної освіти.

Із 19 випускників 7(11) класу 2017 року 15 продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 2 - І-ІІ. 1- у системі профтехосвіти, 1 - вибув за межі країни.

Відповідно до Інструкції про облік дітей та підлітків шкільного віку навчанням гімназія не має закріпленого мікрорайону для перепису і обліку дітей віком від 5 до 18 років.

Учні, які навчаються у гімназії чітко обліковуються: занесені до алфавітної книги, на кожного заведена особова справа. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів із закладу освіти, на що є відповідні документи.

Протягом навчального року щоденно вівся чіткий облік відвідування учнями гімназії навчальних занять, у разі відсутності швидко визначалися причини. Документами, що підтверджують пропуски занять учнів з поважних причин, є довідка лікарні або записки від батьків зібрані класними керівниками.

Питання відвідування учнями навчальних занять перебувало на постійному контролі, розглядалося на нарадах при директору, засіданні батьківського комітету, батьківських зборах. Велася індивідуальна робота з учнями, схильними до пропусків занять та їх батьками.

Навчальна діяльність учнів

У гімназії створені умови для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

У 2017-2018н.р. у 4(8) та 5(9) класах поглиблено вивчалась українська мова.

Старша школа профільна. За бажанням більшості учнів і батьків обрано профіль української філології.

З метою задоволення освітніх потреб учнів, враховуючи кадровий потенціал, навчально-матеріальну базу впроваджувалось вивчення спецкурсів: українознавства (1 класи), основ економіки (1-4, 6 класи), етики (2 клас), географії (7 клас), факультативу- хімія (3клас).

Учні гімназії забезпечені підручниками.

Висока кваліфікація вчителів, система організації освітнього процесу є основою результативності роботи закладу. Закінчили навчальний рік із результатами:

-високого рівня ( 10-12 балів): 28 учнів (14%), минулий н.р.-11учнів (6%),

-достатнього рівня - 7-9 балів 67 учнів (34 %), минулий н.р - 47 учнів (29,6%).

У порівнянні з минулим навчальним роком якість навчальних досягнень зросла і становить 48,5% (було 38,4 % ),

Неатестованих учнів немає.

8 учнів 1-А класу (Бичик Ірина, Василенко Дарина, Вахненко Олександра, Вихор Нікіта, Дем'яненко Антоній, Мельник Антон, Мірошник Олександра, Романчук Захар), 2 учні 1-Б класу (Грешилова Дарина, Зіненко Вікторія), 4 учні 2 класу (Артеменко Марина, Світко Данило, Менський Ростислав, Лесуненко Нікіта), 6 учнів 3 класу (Верещако Софія, Кир'ян Аліна, Кир'ян Карина, Литвиненко Олександр, Панкратьєва Ангеліна, Яковенко Маргарита), 5 учнів 4 класу (Бідна Катерина, Мельник Даниїл, Зубенко Дарія, Діденко Яніна, Коненко Валерія) та 1 учень 6 класу (Гуляр Даниіл) за підсумками навчального року нагороджені Похвальними листами. Всього - 26 учнів (2016-2017н.р. -11)

Із 14 випускників 7(11) класу 2 учениці отримали атестати про повну загальну середню освіту особливого зразка і нагороджені: Мірошник Анастасія - Золотою медаллю, Лях Вікторія- Срібною.

Тісно пов'язана з класно-урочною системою та доповнює її позакласна робота, направлена на підготовку учнів до різних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, підготовку науково-дослідницьких робіт до захисту, різноманітних конкурсів.

Робота з обдарованими учнями була важливою ланкою в роботі педагогічного колективу гімназії. Основний її принцип: усі діти талановиті.

Аналіз участі учнів гімназії у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін показав потенціал талановитої учнівської молоді нашого закладу.

49 призових місць (минулий рік - 39) , з них 17 - І (16).

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 5 учнів гімназії, вибороли дипломи :

- Бідна Катерина -диплом ІІ ступеня з хімії (вчитель Левченко О. М.)

- Лях Вікторія -диплом ІІІ ступеня з екології (вчитель Левченко О. М.)

-Коненко Валерія - диплом ІІІ ступеня з трудового навчання (вчитель Лях Ю. П.)

-Литвиненко Владислав -дипломи ІІІ ступеня з технологій (вчитель Лях Ю. П.)

-Мельник Данііл -диплом ІІІ ступеня з економіки (вчитель Самодова О. Ю.).

Протягом навчального року учні гімназії були активними учасниками різноманітних конкурсів, змагань і мають такі результати:

-І місце у Всеукраїнському конкурсі творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу»-Соколовська Олександра;

- І місце в обласному етапі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина - Україна» - Коненко Валерія, Діденко Яніна;

- ІІ м. в обласному турнірі презентацій з фінансової грамотності;

-І місце в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» - Оніщенко Олена;

-ІІІ місце в обласному заочному конкурсі «Стоп-СНІД»;

-І місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Читач року» - Дзюіна Олександра.

- 9 призових місць ( з них 4 -І) у районному етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика;

-7 призових місць (3-І) - у районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім..Шевченка ;

- 3 призових місця (з них - 1-І) у міському конкурсі юних математиків «Золотий ключик» - Бадюля Артем;

- І місце у міському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН - Берека Катерина;

- Всеукраїнський конкурс дитячих та юнацьких малюнків «Мій Крим» - переможці 2 учні;

-Конкурс рефератів «Герої Крут, ваш подвиг не забути» - ІІ місце;

-Конкурс листівок до річниці Корюківської трагедії - ІІ і ІІІ місця;

Крім того, представлені роботи на:

-Всеукраїнський конкурс мультимедійних проектів «Врятувати від забуття»;

-Обласний конкурс популяризації та утвердження здорового способу життя «Чернігівщина обирає життя»;

-Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок».

Команда гімназії стала учасником історичного квесту «Патріоти

Чернігівщини».

Протягом навчального року впроваджувались проекти:

 • «Виклики демократії: уроки історії та громадянська активність».
 • Профорієнтаційний проект «Обери професію - обери майбутнє».
 • Спецпроект «Вишиванки Захоплюють Світ».
 • Проект навчання англійської мови за Угодою між Корпусом Миру Сполучених Штатів Америки в Україні та українським навчальним закладом про співпрацю.

Виховна та позакласна робота

Гімназія - це заклад освіти, метою якого є виховання всебічно розвиненої, гармонійної особистості. Згідно з планом виховної роботи гімназії на 2017-2018 навчальний рік вся робота була направлена на проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, вихованості учнів, духовно багатих, морально зорієнтованих. Підводячи підсумки роботи за рік, слід відзначити, що план виховної роботи виконувався згідно нормативних документів: Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та нормативно - правових актів, документів Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування.

Виконання основних завдань здійснювалися у відповідності до наступних ключових ліній:

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Для їх реалізації в гімназії проведено ряд заходів, серед яких особливої уваги заслуговують: конкурсна програма «Захисник Вітчизни -2017», мовний брейн-ринг «Слово до слова - складається мова», патріотичний проект «Хоробрі серця Корюківщини», виховні заходи: «Вони виборювали майбутнє України» до Дня пам'яті героїв Небесної Сотні, «Кров і попіл Корюківки» до річниці Корюківської трагедії, «Пам'ять з полиновим присмаком болю» до річниці аварії на ЧАЕС, «Ми ніколи не забудемо тих, хто став на захист України» до Дня пам'яті та примирення, флешмоб європейських країн «Відкрий Європу для себе» до Дня Європи. А також «Посвята в гімназисти », новорічні ранки, «Талант -шоу».

Вагоме виховне та пізнавальне значення мали і екскурсії по історичним та архітектурним пам'яткам м. Чернігова, м.Києва та м.Новгород-Сіверського.

З метою пропаганди кращих народних та сімейних традицій, виховання доброчинності та милосердя був реалізований благодійний проект «Масляна прийшла, весну принесла», в рамках якого було проведено свято зустрічі весни та благодійний ярмарок, виручені кошти з якого були спрямовані на лікування важкохворого 5-річного корюківчанина Худякова В. та допомогу дитячому відділенню міської лікарні у придбанні телевізора. Крім того, вихованню найкращих людських чеснот сприяла і участь гімназистів у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок».

У 2017-2018 н.р. значна увага приділялася морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. Саме тому класними керівниками 1-7 класів були проведені години спілкування з питань профорієнтації, реалізований проект «Обери професію майбутнього» (5кл.), організована зустріч з працівниками військкомату для учнів 4-7 класів, з помічником прокурора Батюк О.І. для учнів 5-6 класів, проведені відповідні анкетування практичним психологом.

З метою вдосконалення профілактичної роботи щодо негативних проявів в учнівському середовищі постійно здійснювався контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння певними знаннями є години спілкування. Використовуючи різні форми і методи, класн ікерівники на даних годинах спілкування доводили негативний вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, підводили до розуміння того, що за скоєння правопорушення настає індивідуальна відповідальність. Традиційно проводився Тиждень права, в рамках якого гімназисти були не тільки учасниками різноманітних виховних заходів, а зустрічалися із слідчими, відвідували відділення поліції.

Попередженню правопорушень сприяло і залучення учнів до занять у гуртках, спортивних секціях. У 2017-2018н.р у гімназії працювали предметні гуртки та гуртки за інтересами: "Юні географи-дослідники","Юні користувачі персонального комп'ютера","Вокальне мистецтво", "Декоративно-ужиткове мистецтво", національно-патріотичний гурток «Джура» та спортивні секції (волейбол, баскетбол).

Крім того, гімназисти відвідували гуртки у Центрі дитячої та юнацької творчості, районному будинку культури, школі мистецтв, секції у дитячо-юнацькій спортивній школі.

Система правового виховання, що створена в гімназії, багатогранна, дієва, сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння застосовувати правові знання в повсякденному житті. Як результат-учні закладу не стоять на гімназійному обліку і в кримінальній міліції.

Позитивне значення у виховному процесі мала тісна співпраця з гімназійною бібліотекою, ЦСССДМ, дитячою районною бібліотекою та міським історичним музеєм.

У системі виховної роботи закладу значне місце посідає учнівське самоврядування, яке представлене як на рівні гімназії, так і на рівні класних колективів.У 2017-2018н.р. учнівським самоврядуванням було реалізовано щорічні проекти «Клас місяця», «Щоденник року», рейд «Добрий господар, або чергування учнів у класі»,також долучились до Міжнародного проекту «Вишиванки Захоплюють Світ». Впродовж року представники учнівського самоврядування забезпечували роботу гімназійного радіо «Гімназія FM».

Значна увага приділялась і освіті батьків.

На загально гімназійних батьківських зборах у 2017-2018н.р. були розглянуті наступні питання:

-Роль батьків у профілактиці алкогольної та наркотичної залежності.

-ВІЛ\СНІД: достовірно про проблему.

-Попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків.

-Про зайнятість учнів у гуртках т асекціях в позаурочний час.

-Міфи та факти про енергетики.

-Профілактика дитячого травматизму та збереження життя здоров'я дітей.

-Підсумки участі учнів гімназії у Всеукраїнських учнівських олімпіадах.

Для висвітлення даних питань запрошувались відповідні спеціалісти.

Соціальний захист

Незважаючи на відсутність соціального педагога велась робота із соціального захисту учнів, яку виконували, в основному, практичний психолог та класні керівники. У центрі особливої уваги перебували багатодітні сім'ї, сім'ї, де виховуються діти, схильні до правопорушень, діти, що виховуються під опікою. Практичним психологом Радченко К.В. проводилась робота з класними керівниками з приводу надання індивідуальних роз'яснень та рекомендацій щодо роботи з такими дітьми, а також роз'яснювально-просвітницька роботаі з їх батьками. Дане питання постійно тримається під контролем.

У 2017-2018н.р. у гімназії навчалося:

Дітей, позбавлених батьківського піклування - 5

Дітей-інвалідів- 5

Дітей із багатодітних родин- 22

Дітей, чиї батьки є учасниками АТО - 8

Дітей, чиї батьки загинули в АТО - 1

Дітей, які прибули із зони АТО - 2

Проведено обстеження умов проживання дітей пільгових категорій, складено відповідні акти.

З метою забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти протягом навчального року забезпечувався підвіз 20 учнів до гімназії із с.Сахутівка (8 учнів), с.Костючки (4), с.Тютюниця(2), с.П.Слобода (4), с.Буда (2), а також 9 учів із мікрорайонів Олексіївка та Милейки.

Медичне обслуговування учнів гімназії забезпечувалось медичною сестрою, яка працює у гімназії 2 дні - вівторок і четвер, решту днів цю функцію виконували педагогічні працівники та секретар гімназії. У разі необхідності терміново повідомляли батьків про погане самопочуття дитини. Зважаючи на стан здоров'я учнів (основна група для занять фізичною культурою - 40 учнів, підготовча -109, спеціальна - 45 , 2 -звільнені) таке медичне обслуговування є недостатнім.

Проблеминою стає участь учнів гімназії у спортивних конкурсах, змаганнях. За відсутності допуску медичного закладу, учень не може брати участь у змаганнях. А такий допуск лікарі надають лише учням основної групи.

Протягом навчального року працювали спортивні секції (волейбол, баскетбол), було проведено загально гімназійні «Олімпійські ігри», чемпіонати гімназії з тенісу, волейболу та баскетболу. Крім того, учні гімназії взяли участь у відповідних змаганнях на першість міста (волейбол - ІІІ місце, баскетбол - ІІ місце, теніс -ІІ місце Бадюля А., ІІІ місце Коненко В.), а також стали переможцями на міських змаганнях з футболу.

Важливим фактором збереження здоров'я дітей є гаряче харчування. Його організатором протягом навчального року було ТОВ «Корюківка - АСС».

6 учнів із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 дитина, чий батько загинув в АТО забезпечувались безкоштовним харчування за рахунок бюджетних коштів, всі інші -за батьківську плату. Всього гарячим харчуванням було охоплено 80-104учні.

Шкільна їдальня функціонувала з дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Враховано пропозиції батьків і змінено режим харчування учнів. Примірне двотижневе меню складалося організатором харчування відповідно до вимог Держпродспоживслужби, важко піддавалося коректуванню у разі необхідності.

Питання, пов'язані з організацією гарячого харчування учнів розглядалися на нарадах при директору, засіданнях батьківського комітету, ради гімназії.

Організація літнього відпочинку та оздоровленняучнів є складовою частиною безперервного та послідовного виховання. У гімназії працював табір відпочинку з денним перебуванням «Веселкова країна», який відвідувало 40 учнів (2016-2017н.р. - 29; 2015-2016н.р. -20). У таборі працювала мовна школа у кількості 22( було 15) учнів.19 учнів вже оздоровились у санаторії «Зелений гай» у м.Чернігів, 2 учениці в санаторії «Затока» Одеської області, 1 учень в санаторії «Джерело» м.Трусковець, 1 учень в санаторії «Остреч» м.Мена, 1 учень в санаторії «Дивосвіт» с. Седнєв Чернігівської обл., ще 6 учнів відпочиватимуть у позаміському таборі оздоровлення та відпочинку «Зелений гай» у с.Наумівка. Залишається відпочинок з батьками та за рахунок установ, де працюють батьки.

Стан охорони праці та безпека життєдіяльності

Відповідно до встановлених вимог сплановано систему виховних заходів з безпеки життєдіяльності з учнями закладу, серед яких особлива увага приділялася організації і проведенню Тижнів безпеки життєдіяльності, Тижня дорожнього руху, Дню ЦЗ.

Проводились заходи з охорони здоров'я дітей та охорони праці вчителів і обслуговуючого персоналу. Значну увагу було приділено своєчасному проведенню інструктажів з охорони праці та техніки безпеки з учнями та працівниками гімназії. Протягом вересня - травня 2017-2018н.р. зареєстровано 1 нещасний випадок під час навчально-виховного процесу і 3 в побуті.

Адміністративно-господарська робота

Найважливішою справою керівника є створення належних умов, забезпечення світлового, температурного режиму, санітарного стану, зміцнення і модернізація матеріально-технічної бази. Ці питання розглядались на спільних засіданнях ради гімназії і батьківського комітету.

Приміщення гімназії не нове, має значну зношеність і постійно потребує зусиль для підтримання його в робочому стані.

За звітний період:

-замінено 6 вікон у коридорі ІІ поверху на енергозберігаючі, замінено частину підлоги коридору І поверху;

-оформлено кабінет історії, оновлено кабінет біології;

-оновлено наочність у кабінетах української мови і літератури, англійської мови;

-облаштовано підвісні стелі у кабінетах української мови, естетики, учительській із встановленням енергоефективних світильників;

-замінено світильники на енергоефективні у кабінеті фізики, коридорі ІІ поверху (біля комп'ютерного класу);

-відремонтовано туалети на ІІ поверсі;

-відремонтовано покрівлю частини спортзалу;

-завершується облаштовання кабінету практичного психолога.

Розпочалось будівництво спортивного майданчика .

Планується ремонт харчоблоку та сходових клітин, поточний ремонт всіх приміщень гімназії.

Постійно здійснюється контроль за технічним станом та експлуатацією будівель і споруд, опалювальних систем, систем водопостачання та водовідведення, систем електропостачання.

Ведеться облік споживання енергоносіїв, контроль за їх економним та раціональним використанням .

На постійному контролі санітарно-гігієнічні та санітарно-побутові умови учнів і працівників, дотримання у належному, безпечному стані території та ін.

Залишається проблемою:

-продовження заміни вікон на енергозберігаючі,

- ремонт каналізаційної системи і туалетів на І поверсі.

Управління гімназією

Відповідно до Закону України «Про освіту» керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює директор. Колегіальним органом управління є педагогічна рада.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення стану викладання предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради гімназії, відповідних наказах по закладу освіти.

Протягом навчального року проведено 9 засідань педагогічної ради, на яких колегіально розглядалися питання стану викладання предметів та організації навчально-виховного процесу.

Видано 192 накази з основної діяльності, 90 - з кадрових питань.

Управління гімназією здійснюється згідно з річним планом роботи, календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування забезпечує координацію діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.

Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу приймаються певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються. В роботі з працівниками прагну дотримуватися партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

До зауважень, пропозицій, які надходять від батьківського комітету, членів ради гімназії, вчителів, батьків, учнів, представників інших органів громадського самоврядування дослухаюсь, спільно обговорюємо, плануємо шляхи вирішення.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Переважає творче вирішення справ, шанобливе ставлення до людей. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації.

Діяльність гімназії постійно висвітлюється на сайті закладу, на сторінках районної газети»Маяк»

Пріоритетні завдання у 2018-2019 навчальному році:

 • вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій;
 • індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різногорівня, МАН;
 • робота зі здібними та обдарованими дітьми;
 • Підвищення навчальної мотивації учнів на всіх ступенях навчання; формування ключових компетентностей
 • спільна робота з батьками щодо формування освітньої та управлінської політики гімназії;
 • активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов'язків, поваги до національної ідеї;
 • зміцнення матеріально-технічної бази гімназії;
 • створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників гімназії, виховання економічної, естетичної, правової культури.

Звіт

ЗВІТ ДИРЕКТОРА Корюківської гімназії ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК на конференції 

            Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», плану роботи на 2016/2017 н.р., із метою подальшого утвердження відкритої та демократичної громадської системи управління закладом, щорічно після завершення навчального року заслуховується звіт керівників закладів освіти про виконану роботу.