Виховна робота

Пам'ятайте, що перед тим, як взятися за виховання людини, треба самому зробитися людиною; треба, щоб у вас самих склався той взірець, який повинна наслідувати дитина.

Ж.-Ж. Руссо

Система виховних завдань:

 • формування загальногімназійного колективу на засадах учнівського самоврядування;
 • створення умов для особистісного розвитку учнів, їх адаптації у суспільстві, професійного самовизначення, розвитку мотивації до пізнавальної та творчої діяльності;
 • забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;
 • формування національної самосвідомості і людської гідності;
 • формування правової культури, усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальними правами та свободами і громадянською відповідальністю;
 • виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування власної світоглядної позиції;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі;
 • збереження та зміцнення морального і фізичного здоров'я, формування культури здорового способу життя;
 • сприяння усвідомленню учнями самостійності та індивідуальності кожної особистості;
 • формування ціннісного ставлення до навколишнього світу, до історичної і культурної спадщини українського народу і своєї родини;
 • розвиток вмінь самостійного подолання життєвих труднощів, узагальнення життєвого досвіду, вміння діяти на користь собі та оточуючим.

ПЛАН

ВИХОВНОї РОБОТИ НА 2017-2018 Н.Р.