Статут гімназійного парламенту

Корюківської гімназії

Чернігівської області

ВСТУП

ХХІ століття потребує виховання особистості, яка здатна самостійно мислити, генерувати нові ідеї, приймати не стандартні рішення. В документах Спеціальної комісії ООН (травень 2003 р.) зазначено що, діти повинні мати можливість здійснювати право вільно висловлювати свої думки, набувати знань і навичок, які стосуються прийняття рішень і спілкування з тим, щоб розв'язувати завдання, які ставить життя. Необхідно заохочувати енергію й творчість дітей та молоді, щоб вони могли брати активну участь у громадському житті.

Цілком очевидно, що навички управління суспільством надбанням людини тоді, коли вони будуть прищеплені в дитячі роки, коли участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії.

Саме тому, набуває актуальності розробка такої моделі учнівського самоврядування, яка б сприяла розвитку лідерського потенціалу учнівської молоді, її громадської ініціативи. Відповідно до Концепції освітньої діяльності, Національної доктрини розвитку освіти, Статуту гімназії, на виконання Декларації прав людини і конвенції прав дитини на сучасному етапі розбудови правової держави і громадського суспільства, для залучення учнів до державно-громадської форми управління роботою гімназії у 2001 році створено систему учнівського самоврядування - гімназійний парламент. Вибір такої форми самоврядування обумовлений слідуючими факторами :

 • Концепцією становлення і розвитку гімназії м. Корюківки;
 • Напрямком роботи гімназії « Школа розвитку особистості»;
 • Науково-методичною проблемою закладу «Розвиток творчого потенціалу дитини з урахуванням її індивідуальних можливостей та соціальної ситуації розвитку»

Загальні положення

 • Учнівське самоврядування гімназії має двоступеневу структуру : загально-гімназійний та класний рівні.
 • Створена система самоврядування базується на слідуючих принципах :
 • Демократичний - всі гімназисти мають рівні права, беруть участь у вирішенні питань, що стосуються життя гімназії;
 • Гуманістичний - захищає права кожного, добрим ділом і словом підтримує того, хто потрапив у біду.
 • Консультативний - консультативне педагогічне управління органами учнівського самоврядування обох рівнів з боку педагогічних працівників гімназії.
 • Гімназійний парламент є цілісним і недоторканим.
 • Головою гімназійного парламенту є Президент.
 • Гімназійний парламент співпрацює з Радою гімназії, батьківським комітетом, радою профілактики правопорушень і підпорядковується найвищому колегіальному органу навчального закладу- загальногімназійній конференції.
 • Гімназійний парламент керується в своїй діяльності Законом України « Про молодіжні та дитячі громадські організації» , Конвенцією ООН про права дитини, Статутом гімназії та кодексом честі та гідності гімназиста, положенням про чергування учнів в гімназії.

Мета і завдання

Гімназійний парламент покликаний створювати умови для вільного і творчого розвитку всіх членів учнівського самоврядування, сприяти формуванню активної життєвої позиції, розвитку самостійності та ініціативи дітей та підлітків:

 • організовувати і сприяти діяльності міністерств учнівського самоврядування, гімназійного парламенту, що робить більш змістовним і різноманітним життя в гімназії;
 • виховувати почуття єдності з колективом гімназії, почуття відповідальності за покладені обов'язки, почуття гідності, самоповаги;
 • вчити мистецтву спілкування;
 • формувати високу громадську культуру;
 • розвивати якості яскравої особистості, лідера, сприяти самореалізації, самовираженню всіх учнів гімназії;
 • забезпечувати захист прав та інтересів учнів.

Закон про Гімназійний парламент

Стаття 1. Гімназійний парламент - найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни, всіх граней особистості дитини у відповідності до інтересів.

Стаття 2. Члени гімназійного парламенту обираються на класних зборах.

Закон про структуру гімназійного парламенту

Стаття 1. Гімназійний парламент складається з учнів 1-7 класів по 4-5 представники з кожного класу.

Стаття 2. З членів парламенту на організаційному засіданні прямим відкритим чи таємним голосуванням обирають заступника президента ( з подання президента ГП), секретаря, міністрів, формують міністерства.

Стаття 3. Парламент (згідно типового положення про орган учнівського самоврядування) включає в себе:

 • Міністерство освіти.
 • Міністерство внутрішніх справ.
 • Міністерство екології.
 • Міністерство культури та спорту.
 • Міністерство інформації.

Кожне міністерство має 4-5 членів та голову міністерства.

Закон про повноваження членів ГП

Стаття 1. Президент парламенту здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу міністерств, проводить засідання, акції, лінійки.

Стаття 2. Заступник президента гімназійного парламенту здійснює роботу по активізації діяльності міністерств, контролює виконання рішень гімназійного парламенту, планує його роботу, здійснює оформлення матеріалів. У разі відсутності президента виконує його обов'язки. Координує загальногімназійні конкурси, рейтинги, акції та проекти.

Стаття 3. Секретар допомагає оформлювати матеріали, складає протоколи засідань парламенту, сповіщає членів ГП про засідання, контролює присутність членів ГП на засіданнях.

Стаття 4. Міністри гімназійного парламенту звітують про свою роботу не рідше одного разу в семестр на засіданні ГП. Систематично проводять роботу і подають заступникові інформацію про хід її виконання. Здійснюють облік і контроль діяльності міністерств. Планують їх роботу.

Стаття 5. Міністерство освіти опікується навчальною роботою гімназії, сприяє активізації навчально-пошукової роботи учнів, участі в Малій Академії Наук, підвищенню учнями рівня знань за допомогою самоосвіти, організовує конкурси, виставки з різних навчальних дисциплін, допомагає в організації та проведенні предметних тижнів, надають консультації учням, які не встигають.

Стаття 6. Міністерство культури та спорту проводить активну роботу по залученню гімназистів до різних виховних заходів (загальногімназійних свят, вечорів, дискотек, роботи клубу КВК, ДЮП, ЮІР, конкурсів, виставок), організовує краєзнавчу-пошукову роботу ,займається волонтерською діяльністю (шефство над учнями молодших класів, вітання зі святами та надання допомоги ветеранам Великої Вітчизняної Війни, людям похилого віку, учасникам військових дій, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, учасникам АТО ), залучає учнів до активної діяльності у сфері спорту, туризму, здійснює роботу з профілактики й подолання шкідливих звичок.

Стаття 7. Міністерство внутрішніх справ надає допомогу педагогічному колективу гімназії у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Кодексу честі і гідності гімназистів, Статуту гімназії , допомагає в організації чергування класних колективів по гімназії та контролює їх роботу, слідкує за відвідуванням учнями гімназії, виховує в учнів бережливе ставлення до збереження гімназійного ного майна, бере участь у роботі ради профілактики.

Стаття 8. Міністерство екології допомагає в організації екологічної роботи в гімназії (свят, виставок, ігор, конкурсів, вікторин, екологічних акцій і т. д.), контролює санітарний стан класів, стежить за дотриманням гігієнічних норм в їдальні.

Стаття 9. Міністерство інформації вивчає громадську думку учнів про гімназійне життя, створює інформаційний банк про життєдіяльність класних колективів, рекламує діяльність органів учнівського самоврядування, організовує конкурси стіннівок до традиційних і гімназійних свят, відповідає за оформлення Дошки оголошень.

Стаття 10. Обов'язки кожного члена гімназійного парламенту включають в себе основні положення Статуту гімназії.

Закон про форми роботи

Стаття 1. Засідання гімназійного парламенту проводиться згідно річного плану роботи один раз на місяць. Всі засідання ГП фіксуються протокольно.

Стаття 2. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення проводиться екстрене засідання гімназійного парламенту ( міністерств, міністрів). Рішення гімназійного парламенту оголошується на лінійці, по класам (представниками учнівського самоврядування класів), на дошці оголошень.

Стаття 3. Загальногімназійна лінійка проходить щомісяця і є формою роботи гімназії, на якій:

 • повідомляються плани роботи гімназії на канікули, плани проведення тижнів;
 • здійснюється підсумок гімназійних справ;
 • нагороджуються переможці гімназійних, міських, районних, обласних чи Всеукраїнських конкурсів.

Закон про облік роботи

Стаття 1. Гімназійний парламент проводить з учнями роботу, використовуючи колективні, індивідуальні форми. Кожне засідання ГП фіксується протокольно.

Стаття 2. Облік роботи міністерств проводиться згідно річного плану роботи ГП і фіксується в індивідуальному щоденнику роботи кожного з міністерств.

Закон про заохочення і покарання

Стаття 1. Методи заохочення і покарання визначені Статутом гімназії.

Стаття 2. До покарань відносяться такі форми:

 • усне зауваження співробітника гімназії;
 • письмове повідомлення викладача, класного керівника батькам у щоденнику або телефоном щодо поведінки, ставлення до навчання, невиконання домашнього завдання;
 • написання учнем пояснювальної записки на ім'я директора для прийняття адміністративного рішення;
 • призначення учню додаткового чергування по класу, гімназії - при невиконанні обов'язків чергового;
 • залучення учня до відновлення зіпсованого майна гімназії за рахунок коштів батьків;
 • призупинка або відміна діяльності гімназиста в гімназійному самоврядуванні;
 • виклик гімназиста на засідання парламенту та загальногімназійну лінійку;
 • виклик батьків гімназиста до гімназії на співбесіду з класним керівником, заступником директора, директором;
 • розгляд порушень на засідання батьківського комітету та ради гімназії;
 • встановлення директорського контролю за гімназистом з оформленням випробувального строку;
 • відрахування учнів з гімназії.

Стаття 3. Заохочення мають такі форми:

 • подяка на лінійці;
 • подяка в письмовій формі;
 • нагородження грамотами та призами;
 • висвітлення в гімназійній пресі та міській;
 • оголошення подяки батькам учня.

Стаття 4. Гімназійний парламент має право визначати найактивніших учнів, класи, міністерства, об'єднання ( КВК, ДЮП, ЮІР та ін.) у різних видах діяльності гімназії за навчальний рік методом рейтигування відповідно до визначених номінацій.

Стаття 5. Урочисте нагородження переможців загальногімназійного рейтингу та номінантів відбувається щороку в травні на святі Останнього дзвоника.

Закон про взаємодію Гімназійного парламенту з педагогічним колективом, громадськими організаціями та об'єднаннями.

Стаття 1. Директор гімназії наказом призначає з числа педагогічних працівників куратор-консультантів гімназійного парламенту, які мають право дорадчого голосу і допомагають у вирішенні проблем, активізують і спрямовують роботу органів учнівського самоврядування.

Стаття 2. Вчителі куратори є радниками , їх побажання можуть бути прийняті до уваги гімназійним парламентом і розглянуті на його засіданні.

Стаття 3. Члени гімназійного парламенту доводять інформацію про рішення ГП до своїх класів та класного керівника.

Відповідальність за виконання лягає на конкретного виконавця, контроль -на лідера класу та його заступника.

Стаття 4. Гімназійний парламент сприяє поширенню інформації про діяльність молодіжних організацій і рухів, тобто співпрацює з товариствами і клубами за інтересами у гімназії та за її межами (відділ в справах сім'ї та молоді РДА, центральна бібліотека для дітей та дорослих, Корюківський краєзнавчий музей, районна рада ветеранів, ЦДЮТ, РЦСССДМ, школа мистецтв, спортивна школа, районний будинок культури).

Стаття 5. Гімназійний парламент допомагає в організації спільної діяльності батьків, дітей, педагогів:

 • трудової діяльності;
 • організація відпочинку, ігор;
 • вирішення проблем навчання та виховання гімназистів.

Закон про вибори до гімназійного парламенту

Стаття 1. Кандидати у члени гімназійного парламенту обираються на класних зборах шляхом відкритого (таємного) голосування простою більшістю голосів на альтернативній основі.

Стаття 2. Президент ГП обирається шляхом таємного голосування із числа зареєстрованих кандидатів у визначений день.

Стаття 3. Заступник, секретар, міністри обираються на організаційному засіданні гімназійного парламенту простою більшістю голосів на альтернативній основі.

Закон про позбавлення членства у гімназійному парламенті

Стаття 1. Позбавлення членства у гімназійному парламенті відбувається у випадку несистематичного виконання членом парламенту своїх обов'язків і не реагуванні на зауваження інших членів щодо покращення своєї роботи, і якщо до нього були вжиті всі можливі дисциплінарні заходи.

Стаття 2. У випадку, коли член гімназійного парламенту порушує Кодекс честі і гідності гімназиста і не реагує на зауваження, він може бути позбавлений членства у гімназійному парламенті.

Стаття 3. Позбавлення членства відбувається у разі переїзду члена парламенту в інше місто чи переходу до іншої школи.

Стаття 4. Учні повинні обрати нового члена гімназійного парламенту не пізніше місяця з часу виключення. До цього часу його заміщає в парламенті представник від класу.

Закон про класні збори.

Стаття 1. Класні збори- найвищий виконавчий орган класу, який збирається в міру потреби, але не рідше одного разу в місяць.

Стаття 2. На зборах розглядаються питання, які стосуються життя класу:

Планування роботи, заохочення та покарання окремих учнів, обговорення діяльності класу, шляхи покращення роботи, організація колективних творчих справ.

Стаття 3. На збори можуть запрошуватись батьки, вчителі-предметники, члени гімназійного парламенту, представники соціальної служби, громадських організацій.

Стаття 4. Класні збори можуть вносити пропозиції, для розгляду на засіданні гімназійного парламенту з подальшим висвітленням на лінійці.

Стаття 5. Головою класних зборів є лідер класу (староста).

Закон про шляхи активізації гімназійного

парламенту.

Стаття 1. Створення і діяльність « Школи лідера».

Стаття 2. Проведення психологічною службою анкетувань, які сприяють виявленню тенденцій розвитку самоврядування.

Стаття 3. Включення в перелік питань засідань гімназійного парламенту теоретичного матеріалу, які дають змогу активізувати діяльність гімназійного парламенту.

Стаття 4. Впровадження інноваційних форм роботи.

Закон про повноваження президента гімназійного

парламенту

Стаття 1. Президент гімназії повинен бути взірцем гімназиста, в своїй роботі дотримуватись Статуту гімназії, Кодексу честі та гідності гімназиста.

Стаття 2. Президент очолює гімназійний парламент, співпрацює з дирекцією гімназії, батьківським комітетом, радою гімназії, радою профілактики, є членом найвищого колегіального органу навчального закладу- загальногімназійної конференції.

Стаття 3. Президент виносить на розгляд парламенту питання, що турбують учнів гімназії.

Стаття 4. Президент має право брати участь у роботі педагогічних рад, вносити пропозиції щодо змін в організації навчально-виховного процесу на підставі вимог учнів гімназії, має право голосу при вирішенні питання подальшого перебування учнів у гімназії.

Стаття 5. Президент не має права передавати свої повноваження іншим особам окрім заступника президента (в разі необхідності).

Стаття 6. Президент координує діяльність міністерств гімназійного самоврядування.

Стаття 7. Президент має право «вето» щодо рішень парламенту.

Стаття 8. Радниками президента є заступник та міністри гімназійного парламенту.

Стаття 9. Повноваження Президента гімназії припиняються у разі :

 • відставки;
 • неможливості виконання своїх повноважень за станом здоров'я;
 • усунення з поста в порядку імпічменту;
 • закінчення гімназії;
 • завершення терміну обрання;

Стаття 10. Президент може бути усунений в порядку імпічменту , якщо не виконує своїх обов'язків , порушує закони гімназії. Питання про усунення президента гімназії з посади ініціюється більшістю (50%+1) голосів парламенту.

Стаття 11.Рішення про усунення Президента з посади в порядку імпічменту приймається парламентом гімназії, не менше як ¾ від складу парламенту.

Закон про вибори Президента гімназії

Стаття 1. Вибори Президента гімназійного парламенту проводяться за принципом загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Стаття 2. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висунення кандидатів кожним класом гімназії або шляхом самовисунення.

Стаття 3. Вибори Президента гімназії є загальними : право обирати мають учні 1-7 класів гімназії.

Стаття 4. Президентом гімназії може стати учень 5-7 класів, який є учнем даного навчального закладу.

Стаття 5. Кандидат в Президенти повинен зареєструвати свою кандидатуру у гімназійній виборчій комісії (ГВК).

Стаття 6. Після реєстрації кандидат має право на передвиборну агітацію і участь у всіх передвиборних процедурах, які проводить виборча комісія.

Стаття 7. Кандидати в Президенти гімназії мають пройти декілька турів передвиборчої агітації:

 • створення власної передвиборчої програми і проведення за допомогою ініціативної групи класу агітації серед учнів гімназії, пошук спонсорів;
 • кандидат на пост Президента ГП може розпочати проведення передвиборчої агітації наступного дня після його реєстрації ГВК;
 • випуск агітаційного плакату , що містить інформацію про кандидата в Президенти і основні пункти його передвиборчої програми;
 • виступ кандидатів зі своєю програмою на загальногімназійній лінійці;
 • агітація закінчується за день до виборів;
 • в день виборів агітація заборонена.

Стаття 8. Право висунення кандидата в президенти гімназії мають всі класні колективи 5-7 класів. Клас може висувати кількох кандидатів у президенти.

Стаття 9. Обраним вважається кандидат, за якого проголосували більшість учнів, що взяли участь у голосуванні.

Стаття 10. Вибори Президента гімназії є рівними: кожен виборець має право на один голос.

Стаття 11. Голосування на виборах є таємним.

Стаття 12. Вибори вважаються такими, що відбулись, якщо в них брало участь 70 % учнів гімназії.

Стаття 13.Результати виборів президента гімназії висвітлюються на дошці оголошень та на загальногімназійній лінійці, яка відбувається з нагоди обрання Президента.

Стаття 14. Президент гімназії приступає до виконання своїх обов'язків наступного дня після оголошення результатів виборів.

Стаття 15. Вимоги до кандидата в президенти ГП: наявність лідерських якостей, відповідальність, чесність, дисциплінованість, високий (достатній) рівень навчання.

Закон про гімназійну виборчу комісію

Стаття 1. Виборча комісія має в своєму складі голову комісії, членів комісії (6-8 чоловік : педагогічні працівники, гімназисти)

Виборча комісія:

 • виготовляє виборчі бюлетені;
 • проводить реєстрацію кандидатів у президенти;
 • контролює агітаційну діяльність кандидатів;
 • здійснює підготовку виборчої дільниці;
 • підводить підсумки голосування і складає протокол;
 • оголошує підсумки голосування.

Стаття 2. Виборча комісія складає списки виборців.

Стаття 3. Підготовка виборчої дільниці:

 • столи для виборчої комісії;
 • кабіни для голосування;
 • тумба для голосування;
 • підготовка бюлетенів;
 • розподіл постів чергових учнів.

Стаття 4. Початок голосування:

 • чітко за часом (згідно окремого графіку);
 • демонстрація виборцям порожньої тумби;
 • отримання виборцями бюлетенів.

Стаття 5. По закінченню:

 • сортування бюлетенів (дійсні, недійсні, зіпсовані).

Недійсними визнаються бюлетені, в яких залишено 2 і більше кандидатів.

Зіпсовані - ті, що не відповідають вимогам.

Стаття 6. Підрахування голосів «за» кожного кандидата здійснюється після завершення голосування.

Стаття 7. Заповнення протоколу здійснюється за формою після підрахунку голосів.

Положення даного Статуту можуть буди змінені або доповнені з ініціативи класних або парламентських зборі, якщо за них проголосує не менше 2/3 всіх учасників, та затверджені на засіданні Ради гімназії.