Нормативно-правове забезпечення

Міжнародні документи

 • Декларація прав дитини, проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20.11.1959 р.
 • Конвенція про права дитини, прийнята та відкрита для підпи­сання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН 20.11.1989 p.; ратифікована в Україні 21.02.1990 р.
 • Підсумковий документ Спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для життя дітей» (травень 2002 p., Нью-Йорк)

Національні документи

 • Конституція України.
 • Закон України від 05.02.1993 р. № 2998-ХІІ «Про сприяння со­ціальному становленню та розвитку молоді».
 • Закон України від 21.06.2001 р. № 2558:Ш «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю».
 • Закон України від 01.12.1998 р. № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації».
 • Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-Ш «Про охорону дитин­ства».
 • Указ Президента України від 29.03.2001 р. № 221 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики».
 • Указ Президента України від 23.06.2001 р. № 467 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями».
 • Закон України від 22.06.2000 р. № 1841-ІП «Про позашкільну освіту».

Концепція загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки» (затверджено розпорядженням КМУ від 22.04.2006 р. № 229-р).