Бібліотека

РЕЖИМ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

З 12.00 до 16.00
Вихідні: субота, неділя
Останній день місяця-санітарний

 Запрошуємо до бібліотеки! 

Книжковий дім - бібліотека,

Це затишок думок святих.

Бібліо - так звали книгу греки,

Цю назву взяли ми від них. 

Тут зібрані думки учених,

І кожна книга - відкриття.

Знання для всіх людей священне,

Без нього не буде життя. 

На стелажах,

В просторих залах,

Книжки й книжки

В рядах тісних ... 

Спасибі тим, хто нам писав їх,

Спасибі тим, хто їх зберіг !

Й пошана тим, хто нам дає їх!
Запрошую ж читати всіх!

Основні функції бібліотеки

 1. Акумулююча - бібліотека формує, накопичує, систематизує і зберігає бібліотечно-інформаційні ресурси.
 2. Сервісна - бібліотека надає інформацію про наявні бібліотечно-інформаційні ресурси, організовує пошук і видачу бібліотечно-інформаційних ресурсів, забезпечує доступ до видалених джерел інформації.
 3. Методична - бібліотека розробляє учбові і методичні матеріали по основах інформаційної культури користувачів, алгоритми і технології пошуку інформації.
 4. Учбова - бібліотека організовує підготовку по основах інформаційної культури для різних категорій користувачів.
 5. Просвітницька - бібліотека залучає тих, що навчаються до скарбів світової і вітчизняної культури.
 6. Виховна - бібліотека сприяє розвитку почуття патріотизму по відношенню до держави, свого краю.
 7. Соціальна - бібліотека сприяє розвитку здатності користувачів до самоосвіти і адаптації в сучасному інформаційному суспільстві.

Основні завдання бібліотеки:

 • - сприяти реалiзацiї державної полiтики в галузi освiти, розвитку навчально-виховного процесу;
 • - формувати в учнів прагнення до книги як джерела духовного розвитку;
 • - виховувати в учнів iнформацiйну культуру, культуру читання, прищеплювати навички самостiйної роботи з книгою;
 • - формувати вмiння користуватися бiблiотекою, її послугами, книгою, її довiдковим апаратом;
 • - розвивати творчу думку, пiзнавальнi здiбностi та iнтереси школярiв, сприяти успiшному засвоєнню ними навчальних програм;
 • -виховувати учнів на високих зразках світової та вітчизняної культури, формувати на цій основі національну свідомість,
  шанобливе ставлення до книги як головного джерела знань;
 • - сприяти рiзними формами i методами бiблiотечної роботи самоосвiтi учнiв, пiдвищенню методичної, педагогiчної майстерностi вчителів, шляхом популяризацiї педагогiчної лiтератури та iнформацiї про неї;
 • - розвивати iнформативнi функцiї бiблiотеки;

Законодавчо-нормативна база бібліотеки

 1. Закон України «Про освіту»
 2. Закон України «Про загальну середню освіту»
 3. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»
 4. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.
 5. Правила користування бібліотекою.
 6. Посадова інструкція бібліотекаря.
 7. Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час знаходження в бібліотеці.
 8. План роботи бібліотеки.
 9. Перспективний план розвитку бібліотеки

Документація бібліотеки

 1. Книга сумарного обліку основного фонду
 2. Книга сумарного обліку навчального фонду
 3. Інвентарні книги основного фонду
 4. Щоденник бібліотеки
 5. Картотека видачі документів основного фонду
 6. Картотека видачі підручників
 7. Реєстраційна картотека руху підручників
 8. Копії накладних
 9. Зошит обліку літератури, прийнятої від читачів, на заміну втраченої
 10. Зошит обліку документів тимчасового зберігання
 11. Зошит реєстрації періодичних видань
 12. Акти інвентаризаційних перевірок основного фонду
 13. Акти інвентаризаційних перевірок навчального фонду
 14. Акти на літературу, отриману безкоштовно, або без супроводжуючих документів